Ontmoeting in Tilburg

Contactpersoon:
Katja Nagelkerke MSc
Doorlooptijd:
januari 2023 - mei 2023
Opdrachtgever:

Om mensen meer zelfredzaam en initiatiefrijk te maken, worden bewoners gestimuleerd om te participeren in de buurt. Een gevolg hiervan zijn ideeën van bewoners voor nieuwe ontmoetingsplekken. Maar hoe belanden deze ideeën precies bij de gemeente? En hoe worden de aanvragen beoordeeld? Oftewel, waar moet een initiatief voor een ontmoetingsplek aan voldoen? Om te deze vragen te beantwoorden voerden wij onderzoek uit voor de gemeente Tilburg.

Op basis van het onderzoek hebben we de gesprekstool ‘Dialoog Ontmoetingsplek’ ontwikkeld waarmee nieuwe (en bestaande) burgerinitiatieven getoetst kunnen worden. Hiermee kun je integraal en vanuit een sociaal, ecologisch en ruimtelijk perspectief afwegen of een nieuwe ontmoetingsplek wordt toegekend én wat dit vraagt van de gemeente.

Publicaties

Uit dit onderzoek zijn twee publicaties verschenen: de gesprekstool ‘Dialoog Ontmoetingsplek’ en de rapportage ‘Ontmoeting in Tilburg’.

Bekijk gesprekstool Download rapport

 

Katja Nagelkerke MSc
Adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Katja Nagelkerke
k.nagelkerke@hetpon-telos.nl 06 30 64 41 97