Verkenning sociale duurzaamheid binnen RES Noord- en Midden Limburg

Contactpersoon:
drs. Madelon van Duren
Doorlooptijd:
december 2022 – juli 2023
Opdrachtgever:
RES Noord- en Midden-Limburg (RES NML)

Sociale duurzaamheid. Wat is een sociaal duurzame energietransitie? Hoe doen we dat met elkaar? En hoe geef ik het praktisch handen en voeten? Zomaar een greep uit vragen die bij de RES gemeenten in Noord- en Midden Limburg leven. Sociale duurzaamheid is een vrij abstract begrip, maar wél één van de belangrijkste pijlers van de RES 1.0. De uitdaging: Sociale duurzaamheid concreter invullen en toepasbaar maken in energiebeleid en -projecten.

Om daarvoor te zorgen, verkende Het PON & Telos in samenwerking de RES NML met hoe de RES-partners sociale duurzaamheid praktisch handen en voeten kunnen geven in alle onderdelen van de energietransitie in de regio.

De gezamenlijke verkenning werd verdeeld in drie delen: Een theoretische inkadering, het voorleggen van dit kader aan een online research community en het opstellen van handvatten voor het verankeren van sociale duurzaamheid in de praktijk. Hieruit volgde een werkdefinitie van het begrip ‘sociale duurzaamheid’, aanbevelingen voor de RES NML en een drietal matrices voor het sociaal duurzaam vormgeven van beleid en projecten.

Publicaties

Er zijn twee publicatie uitgebracht: het advies ‘Naar een energierechtvaardige energietransitie: Een advies voor RES NML’ en een samenvatting van de resultaten.

 

Download advies Download samenvatting
drs. Madelon van Duren
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Madelon van Duren
m.vanduren@hetpon-telos.nl 06 30 03 81 56