Typologie ‘Omgaan met verandering’

Contactpersoon:
dr. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
juni 2022- januari 2023
Opdrachtgever:

Dé Brabander bestaat niet, inwoners van Noord-Brabant zijn heel verschillend qua opvattingen, gedragingen en mogelijkheden die ze ervaren. Rekening houden met die diversiteit is niet eenvoudig, maar wel  voorwaardelijk voor legitiem overheidsbeleid.

Om de dialoog over realistische mensbeelden bij beleid te faciliteren, hebben we een typologie gemaakt die weergeeft hoe mensen in de basis omgaan met veranderingen. Het aantal Brabanders is nagenoeg evenredig verdeeld over de vier typen. Ook zijn kenmerken als inkomen, leeftijd, woonplaats, geslacht, opleidingsniveau vrij gelijkmatig verdeeld over de typen. Uniform beleid vraagt dus om verschillende uitvoerings- en ondersteuningsstrategieën.

Publicaties

Download hier het rapport ‘Brabantse persona’s. Een exploratief onderzoek naar de typering van mensen in Noord-Brabant’ en de factsheet ‘Typologie Omgaan met verandering’. Of kijk naar de videoverslagen van het Kenniscafé ‘Als het barst’ op 1 juni 2023, waarin onderzoeker Mariëlle Blanken vertelt over de mogelijkheden van Brabanders om mee te veranderen in onze veranderende samenleving.

 

Download rapport Download factsheets Bekijk videoverslagen
dr. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle Blanken
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70