Brede Basismonitor Noord-Holland

Contactpersoon:
Ruben Smeets MSc
Doorlooptijd:
juli - november 2021 en april - juli 2022
Opdrachtgever:

Met de brede basismonitor Noord-Holland wil de provincie op een overzichtelijke en systematische manier de belangrijke trends volgen in Noord-Holland. Dit om de directie Beleid en PS/GS van feitelijke en betrouwbare informatie te voorzien. De functie van de brede basismonitor is vooral signalerend en agenderend met als doel de grotere beleidsvraagstukken in een breder perspectief te beschouwen en te bespreken.

Het PON & Telos heeft de eerste versie van de Brede Basismonitor in 2021 mee ontwikkeld. We hielpen mee de monitor te ontwerpen, we verzamelden de data voor de geselecteerde indicatoren en gingen in gesprek met de betrokken beleidsambtenaren over de indicatoren. Op basis van ons advies is o.a. een profieltaart die de Staat van Noord-Holland en de ontwikkeling in de tijd weergeeft een belangrijk onderdeel geworden van de monitor. Dit versterkt de signalerende en agenderende functie van de monitor. Tevens hebben we na afloop van de eerste versie aan de provincie laten zien hoe het concept brede welvaart het integraal werken binnen de provincie kan ondersteunen.

 

Doorontwikkeling

In 2022 hadden we een belangrijke een rol bij de doorontwikkeling van de monitor. Een essentieel onderdeel was het optimaliseren van de normeringen die gebruikt worden om de staat van de indicatoren in de profieltaart over de staat van Noord-Holland aan te kunnen geven. Tevens hebben we een rol gespeeld in de (door)ontwikkeling van een aantal (nieuwe) indicatoren.

Publicatie

Alle resultaten zijn weergegeven op een speciaal voor de monitor ontwikkelde website:

Ga naar website
Ruben Smeets MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60