Regiobeeld West-Brabant 2.0

Wat speelt er nu en in de recente toekomst in West-Brabant op het gebied van zorg en welzijn? Welke partijen gaan knelpunten en uitdagingen samen in de regio oppakken om de gezondheid van inwoners te versterken? En wat is daarmee nodig in het werkveld van zorg en welzijn? Deze opdracht voert het PON & Telos samen met Ros Robuust in de zomer van 2020 uit in opdracht van CZ, zorgkantoor in West-Brabant.

De opdracht om een regiobeeld te maken komt voort uit het programma ‘Juiste zorg op de juiste plek‘ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). West-Brabant heeft de ambitie om om een door het werkveld gedragen regiobeeld 2.0 te maken, aan de hand waarvan via nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden interventies worden opgezet. Deze interventies moeten de mistmatch tussen zorgvraag en zorgaanbod verkleinen en moeten bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van West-Brabant.

Om een goed beeld te krijgen van wat nodig is in West-Brabant betrekken we experts en ervaringsdeskundigen bij het formuleren van het regiobeeld 2.0. Via een research community – een besloten online platform – hebben ruim 80 zorg- en welzijnsprofessionals, bestuurders, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en patiënten/cliënten hun ervaringen en expertise gedeeld.

Klik hier voor de resultaten van de research community

 

Daarnaast zijn data uit het bestaande regiobeeld aangevuld. Op basis van deze input wordt gewerkt aan draagvlak en samenwerking van de partijen in het zorg en welzijnsveld. In onderstaande animatie laten we zien hoe het regiobeeld er aanvankelijk uitzag.

 

Door regelmatig overleg met een stuurgroep die de perspectieven van West-Brabantse gemeenten, cliënten/patiënten en zorgverzekeraars inbrengen, zorgen we voor een goede inbedding in de regio en het werkveld van zorg en welzijn. In het najaar van 2020 hebben we het regiobeeld 2.0 gecheckt bij verschillende stakeholders. Managers, professionals uit het medische en sociale domein én inwoners van West-Brabant gaven in de research community aan het regiobeeld te herkennen, maar hebben er wel een paar aanvullingen op. In de tweede animatie hieronder laten we zien welke aanvullingen dit zijn:

 

Gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar CZ, het zorgkantoor en belangenbehartigers kunnen met Regiobeeld 2.0 bepalen waar ze, naast hun huidige inspanningen, op moeten inzetten voor betere, betaalbare en toegankelijke Zorg en Welzijn voor de inwoners van West-Brabant.

 

Relevant nieuws

Wil je meer weten over Regiobeeld West-Brabant 2.0? Neem contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36