Regiokompas Brede Welvaart

Steeds meer bestuurders en beleidsmakers werken vanuit het perspectief van Brede Welvaart. Maar hoe monitor je dit, en hoe breng je de impact op de gestelde doelen in kaart? In het voorjaar van 2024 lanceert Het PON & Telos het ‘Regiokompas Brede Welvaart’. Dit monitoringsinstrument helpt om keuzes, ontwikkelingen en de impact op het gebied van brede welvaart langjarig in beeld te brengen.

Twaalf brede welvaartsthema’s brengen we structureel jaarlijks in beeld, om zo alle Nederlandse gemeenten, regio’s en provincies een praktisch inzicht in hun brede welvaart te geven.

 

 

In het Regiokompas combineren we data met trends en ontwikkelingen. We beschouwen welke brede welvaartsindicatoren en -thema’s zich positief ontwikkelen en waar uitdagingen (nog) groter worden. Zo krijgen we, op basis van ruim 100 indicatoren, zicht op brede welvaartstrends. Maar ook op verschillen tussen gemeenten, regio’s en de provincies, over de jaren heen. Ook doet het Regiokompas uitspraken over doelbereik: wanneer zijn we tevreden met de resultaten? Hiervoor hanteren we normen, gebaseerd op internationale afspraken en doelstellingen, wettelijke bepalingen, beleidsdocumenten, wetenschappelijke criteria en bovenregionale benchmarking. De normeringen bewaken de ecologische grenzen, het sociaal fundament én de economische basis, ze vormen de bandbreedte waarbinnen de maatschappij kan functioneren.

In het voorjaar van 2024 lanceren we het Regiokompas. Vanaf dan kan elke Nederlandse gemeente, regio en provincie een gratis overzicht opvragen over hoe het gesteld staat met hun brede welvaartsresultaten.

 

*foto: Jametlene Reskp – Unsplash

Ruben Smeets MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60