Veerkrachtdialoog

Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Wij hebben hiervoor een zogeheten serious game ontwikkeld. Met dit spel kunnen bewoners en/of professionals met elkaar in gesprek over specifieke zaken die spelen in de buurt en zoeken naar nieuwe oplossingsrichtingen. Ieders mening hierbij is even belangrijk; jong of oud, arm of rijk, hoog- of laagopgeleid, al-lang-in-de-buurt-woners of nieuwkomers! Het spel dwingt deelnemers dieper over een vraagstuk na te denken en écht te luisteren naar elkaar. De methode leidt tot bewustwording: over wat sociale veerkracht is en hoe het kan worden versterkt of benut. En de betrokkenen worden gestimuleerd zelf met de resultaten aan de slag te gaan.

Dat klinkt goed! Maar… hoe speelt het spel nu écht?

Het spel draait om een centrale vraag, die wij vooraf samen met de opdrachtgever van de bijeenkomst opstellen. De vraag is dus altijd actueel en speelt concreet in de gemeente, het dorp, de wijk of de buurt. De deelnemers hebben er dus ook affiniteit mee. De centrale vraag wordt door vijf deelnemers per tafel gezamenlijk besproken: wat is eigenlijk het probleem? En voor wie en waarom is het een probleem? Is het eigenlijk wel een probleem? Een garantie voor de eerste discussie!

De ideeën hoe dit maatschappelijk doel te bereiken zullen per deelnemer verschillen. En daarmee ook de gewenste inzet van de persoonlijke, sociale en omgevingshulpbronnen. Deze drie hulpbronnen worden in het spel door fiches weergegeven die spelers kunnen inzetten. Iedere speler licht toe waarom hij of zij denkt dat deze hulpbron bijdraagt aan het gewenste resultaat. Een lastige ronde, want discussie is niet toegestaan; mensen moeten hier echt luisteren naar elkaar.

Aan de hand van de toelichtingen moeten de deelnemers drie hulpbronnen kiezen die volgens hen het beste helpen om het gestelde doel te bereiken. Om zo samen tot een route te komen tot concrete acties die nodig zijn om het doel te bereiken, en wie aan de uitvoering van die acties een bijdrage zou kunnen en moeten leveren!

Wij hebben de veerkrachtdialoog inmiddels op meerdere plekken (uit)gevoerd, met vele leuke sessies tot gevolg!

Veerkracht vlogger Freek de Bruijn heeft van enkele van onze sessie een vlog gemaakt:

Vlog van onze sessie in de Annawijk in Helmond

Vlog van onze sessie in de Meijerijstad

Vlog van onze sessie in Borkel en Schaft