Aan de slag met kerkenvisies!

Nu de leegstand van kerkgebouwen de komende jaren in een stroomversnelling lijkt te gaan komen stelt het Ministerie van OCW vanaf 2019 middelen ter beschikking om integrale kerkenvisies op te stellen. Het doel is om tot een gedragen keuze te komen voor welke kerken behouden blijven voor de eredienst en welke gebouwen aan de eredienst onttrokken zullen gaan worden. We noemen dit een ‘Kerkenvisie’. Het vraagt partijen om al in een vroeger stadium samen na te denken over de toekomst van de gebouwen. Het betreft niet alleen een cultuur-historische visie, maar een integrale visie op lokaal niveau.

Het maken van zo’n Kerkenvisie is zo gemakkelijk nog niet. In de praktijk blijkt het vaak lastig om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Dat komt omdat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Je hebt te maken met bijvoorbeeld het kerkbestuur, kerkgangers, buurtbewoners, maar ook (lokale) ondernemers die ideeën hebben. Veel verschillende partijen betekent ook veel verschillende belangen en dat maakt het een lastig proces. Een onafhankelijke procesbegeleider biedt dan uitkomst. Deze persoon kan objectief naar de ideeën en argumenten kijken en het proces in goede banen leiden.

 

Ondersteuning op maat

Het PON heeft ruime ervaring met het vormgeven en begeleiden van complexe processen. Daarnaast beschikken we over verschillende passende werkvormen die tijdens het proces ingezet kunnen worden om de dialoog tussen verschillende stakeholders makkelijker te maken. Vanuit de ervaring met het thema weten we als geen ander hoe de processen het beste ingericht kunnen worden.

Mogelijke werkvormen zijn:

Veerkrachtdialoog Scenario maquette

 

Elk van de werkvormen is geschikt in een andere situatie. Ben jij benieuwd wat Het PON voor uw gemeente kan betekenen en welke werkvorm het beste past? Neem dan contact op met Het PON via info@hetpon-telos.nl of 013 535 15 35 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en advies op maat.