Sociale samenhang Gelderland

Contactpersoon:
dr. Susanne Agterbosch

Het leefbaarheidsbeleid van de provincie Gelderland heeft als centrale ambitie het bevorderen van de samenhang in de samenleving. Om dit in kaart te brengen, is informatie nodig op verschillende niveaus. Vandaar dat de provincie Gelderland het PON gevraagd heeft om de monitor Sociale samenhang uit te voeren. Om de mate van sociale samenhang te meten, heeft het PON een grootschalig populatieonderzoek uitgevoerd in de verschillende regio’s in Gelderland. We hebben daarvoor een vragenlijst ontwikkeld waarin de burgerkracht, actief burgerschap en de (sociale) leefomgeving centraal staan.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat het best goed gaat met de sociale samenhang in Gelderland! De regio Achterhoek komt veelvuldig naar voren als regio waar de sociale samenhang sterk is. Deels is dit te verklaren uit de culturele traditie van noaberschap. Rivierenland is de regio waar de sociale samenhang het minst sterk is. De provincie zou nu met de verschillende regio’s in gesprek moeten gaan over de sociale samenhang. Een ontwerpende, lerende aanpak in dit sociale domein biedt kansen om draagvlak te creëren en de samenwerking tussen verschillende partijen te versterken, en zo die sociale samenhang nog verder te verbeteren.

 

Lees het rapport: Sociale samenhang in Gelderland

Lees het bijbehorende tabellenboek: Tabellenboek sociale samenhang Gelderland