Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling

Contactpersoon:
Britte van Dalen MSc

Ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid in gemeenten. Ook dragen ze bij aan de leefbaarheid, bijvoorbeeld door het sponsoren van lokale initiatieven. Om als gemeente een stimulerend beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het van belang om te weten hoe die ondernemers het beleid en de dienstverlening van de gemeente ervaren. De Ondernemerspeiling van KING helpt gemeenten daarbij.

Wat is de Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling?
De Ondernemerspeiling is een eenvoudig toe te passen, compacte digitale enquête die gemeenten kunnen uitzetten onder hun ondernemers. De resultaten van de enquête bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

  • (digitale) dienstverlening;
  • lokale regel- en lastendruk;
  • de relatie ondernemer – gemeente;
  • economisch beleid;
  • vestigingsklimaat.

De eindresultaten komen op de website www.waarstaatjegemeente.nl, zodat u per thema ook de resultaten van collega-gemeenten kunt inzien en vergelijken en zo kunt leren van elkaar.

Doet u mee?
Ook voor uw gemeente kunnen wij de ondernemerspeiling uitvoeren. De kosten zijn afhankelijk van uw wensen en het aantal ondernemers in uw gemeente. Wij maken graag een offerte op maat voor u.