Nieuws

Vrijwilligers & erfgoed in Noord-Brabant

15 november 2017

Erfgoed kan er niet eigenhandig voor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving opbloeien: daar heb je mensen voor nodig. Brabant telt veel vrijwilligers die zich met passie inzetten voor erfgoed. Deze vrijwilligers verenigen zich vaak in sociaal verband: erfgoedgemeenschappen.

Maar wat is zo’n erfgoedgemeenschap precies? Wat drijft hen? Wat zijn de succesfactoren? En hoe kunnen anderen daarvan leren? Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft Erfgoed Brabant het PON gevraagd om een verdiepend onderzoek te doen naar Brabantse erfgoedgemeenschappen.

Op basis van belangrijke factoren en criteria uit literatuuronderzoek, zijn 5 erfgoedgemeenschappen als casus geselecteerd. Vervolgens zijn deze erfgoedgemeenschappen en stakeholders geïnterviewd: het doel van de interviews was om de sociale dynamiek van deze gemeenschappen bloot te leggen. Op basis van de conclusies in het rapport bieden we concrete aanbevelingen voor erfgoedgemeenschappen zelf, voor professionele organisaties en kennisorganisaties, voor overheden (provincie Noord-Brabant en gemeenten) en de politiek in het algemeen.

Rapport: Vrijwilligers & erfgoed in Noord-Brabant