Blogs

BLOG: Het PON & Telos in tijden van corona

25 mei 2020

Het PON en Telos in tijden van corona

Bij het PON en Telos is één ding snel duidelijk: ze vormen een hechte, gezellige club waarbij altijd ruimte is voor hulp en samenwerking. Als stagiaires belandden wij dan ook in een warm bad en kunnen we op veel verschillende vlakken dingen leren en ontdekken. De coronacrisis is dan ook erg balen, aangezien ook bij het PON en Telos veel van het directe contact nu niet meer aan de orde van de dag is. Ondanks dat er hier en daar wat minder werk te verrichten is, lijkt de sfeer nog altijd goed. Maar hoe zit het nu écht met de medewerkers? Welke mee- en tegenvallers ervaren zij tijdens de coronacrisis? Wij als stagiaires deden een intern onderzoek, waar 28 medewerkers aan hebben meegewerkt. Hieruit blijkt dat we ons goed aan de regels van het RIVM weten te houden, maar dat niet alles van een leien dakje gaat…

 

Oost, West, thuis of kantoor best?

Op één medewerker na, werkt iedereen (gedeeltelijk) vanuit huis. 80% daarvan geeft aan dat zij voor 90 tot 100% thuiswerken in plaats van op kantoor. Het thuiswerken bevalt echter niet zo heel goed. Zo geeft ongeveer driekwart van de medewerkers aan niet evenveel voldoening uit hun werk te halen als voorheen. Tevens voelt bijna de helft zich minder productief en voelt ruim een derde zich thuis minder gemotiveerd dan op kantoor. 40% van de medewerkers ervaart daarnaast meer stress. Bijna iedereen geeft aan vooral hun collega’s te missen, veelal in combinatie met het saamhorigheidsgevoel wat de werksfeer met zich meebrengt. Toch is er slecht één iemand die de friettraditie op woensdagmiddag voortzet en geven slechts enkelen aan dat zij foto’s van hun collega’s bij de lunch aan tafel zetten om te compenseren in het gemist. Tegenstrijdige resultaten dus… Om toch in het gemiste contact te compenseren vindt onderlinge communicatie meestal plaats via Skype, mail of over de telefoon, waar men veelal tevreden over is. De koffie, lange reistijden en stress om openbaar vervoer worden echter gemist als kiespijn. Elk nadeel heeft natuurlijk ook zijn voordeel…

Toch weerhoudt de crisis de medewerkers er volgens eigen zeggen niet van om nog steeds kwalitatief werk te leveren. Met de coping lijkt het dus wel goed te zitten! En mocht dit niet het geval zijn, dan weet gelukkig 89% waar men bij het PON en Telos terecht kan voor hulp tijdens deze crisis. Voor diegenen die daarbij nog op zoek zijn naar tips voor meer productiviteit: deskundigen adviseren je om je net als op kantoor te kleden gedurende het thuiswerken. Uit de cijfers blijkt dat dit nu door een derde van de medewerkers wordt gedaan.

 

"Ik mis het informele contact met elkaar. Grapjes maken. Praten over het leven buiten werk"

Kinderen

De medewerkers met kinderen ervaren de situatie wat negatiever. Zij geven aan minder gemotiveerd te zijn in hun werk dan de medewerkers zonder kinderen. Werknemers met jongere kinderen die normaalgesproken naar het kinderdagverblijf of de basisschool gaan, geven daarbij vaker aan dat ze stress ervaren dan ouders met oudere kinderen. Ze geven aan dat dit komt omdat er nu meerdere gezinsleden thuis zijn en dat zij zich thuis (daardoor) minder goed concentreren dan op kantoor. Ondanks alles, vinden deze ouders de opvang van hun kind(eren) thuis gelukkig alsnog veelal (goed) te doen.

Hamsteruuuh

Het opvolgen van de adviezen van het RIVM gaat het merendeel van de medewerkers goed af. Het bezoeken van de supermarkten gebeurt veelal alleen, en in mindere mate Tijdens deze bezoeken aan de supermarkten wordt er door 64% van de collega’s gehamsterd. Winkels zoals kleding- en hobbywinkels worden minder bezocht, 61% bezoekt alleen de ‘nodige’ winkels. De helft van de collega’s bestelt meer online, tegenover de andere helft die aangeeft dit niet te doen. Ook helpen we anderen met het doen van boodschappen. Het nieuws wordt wel meer gevolgd, door sommige veel meer, door andere enigszins meer.

“Ik mis de energie van samen hard werken voor een betere wereld"

De beleving van de coronacrisis

Over het algemeen geldt dat bij een groot deel van de medewerkers het goed gaat tijdens deze coronacrisis. Twee derde geeft aan zich niet angstig te voelen over de situatie en maar een klein deel van de medewerkers voelt zich onveilig op straat of in de winkel. De angst die er heerst is groter in gemeentes met meer dan 95 besmettingen per 100.000 inwoners (relatief veel besmettingen), als ook de mate van zorgen over de gezondheid van personen in de directe omgeving.
Daarnaast zijn er bij veel mensen zorgen over de arbeidssituatie van de partner of het onderwijs van de kinderen nu zij thuiszitten. Ondanks dat zorgt het thuiszijn van meerdere gezinsleden over het algemeen niet voor extra stress. De helft geeft aan zelf controle te hebben over de huidige situatie. Toch is niet alles rooskleurig, want de meesten geven aan zich beperkt te voelen in dagelijkse activiteiten en een klein deel geeft aan zich vaker eenzaam te voelen dan voorheen. Een kwart van de collega’s heeft dan ook minder contact met familie en vrienden dan eerst, terwijl de helft van de collega’s aangeeft nog altijd even veel contact te hebben. De overige 25% heeft zelfs vaker contact met familie of vrienden.

 

De zorgzame medewerkers

Het algehele beeld dat bij de medewerkers naar voren komt is dat zij zich meer zorgen maken om anderen dan om hunzelf. Dit is terug te zien in de zorgen omtrent de eigen arbeidssituatie en de zorgen omtrent die van personen in de directe omgeving (40% tegenover 57%), maar komt sterker naar voren omtrent de zorgen over de gezondheid. Terwijl iets meer dan de helft zich zorgen maakt over de eigen gezondheid, geeft 90% aan zorgen te hebben over de gezondheid van de directe omgeving. Het blijft echter niet alleen bij de zorgen omtrent werk en gezondheid, maar ook omtrent het onderwijs. Zo geeft meer dan de helft van de ouders aan zich zorgen te maken over het onderwijs van hun kinderen. Over de zorgen omtrent orde en veiligheid zijn de meningen gelijk verdeeld: 50% geeft aan zich hier geen zorgen over te maken en de andere helft heeft hier een beetje zorgen over. Meer dan de helft van de medewerkers maakt zich geen zorgen over een eventuele volledige lockdown.

 

Stay home, stay safe, stay positive ?

Naast alle zorgen en moeilijkheden die we ervaren, halen we ook het positieve uit deze crisis. Zo zijn we gelukkig met de tijd voor bezinning en de tijd om te bewegen in de buitenlucht die we dankzij deze situatie hebben gekregen. Ook dragen we ons steentje bij door anderen te helpen met boodschappen te doen en vijf medewerkers ondersteunen zelfs een initiatief wat de afgelopen weken in de coronacrisis is ontstaan, zoals het kopen van dinerbonnen voor de zorg en de Berenjacht. Daarnaast voelen we door deze situatie ook een nieuw soort verbondenheid/saamhorigheid en hebben we veel vertrouwen in alle betrokken partijen zoals de gezondheidszorg, de veiligheidsregio’s, het RIVM en de overheid. Kortom, een nare situatie met hier en daar onzekerheid, maar we kunnen dit aan met zijn allen! En wanneer het even niet gaat, mag dat ook. Wellicht kunnen we elkaar dan helpen door opnieuw een Skypeversie van de VrijMiBo te organiseren of gezamenlijk friet te bestellen op woensdagmiddag. Samen sterk tegen corona.

Jonna Kroeze, Sevde Yurt en Lotte Martens