De gemeente Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Daartoe heeft de gemeente een ‘Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030’ opgesteld. Uitgangspunten zijn maximale energiebesparing, inzet op alle duurzame bronnen en een volledige benutting van het potentiële dakoppervlak met zonnepanelen. Naast 200 hectare aan kleine zonneparken is windenergie een noodzakelijk onderdeel van de toekomstige energiemix (uit Energiemix Bronckhorst, Bijlage van de Routekaart).

Het opwekken van duurzame energie levert op veel plekken in Nederland gemengde gevoelens op en in de gemeente Bronckhorst is dat niet anders. De gemeenteraad heeft dan ook besloten om de beleidsregels en -kaders voor windmolens met een as hoger dan 25 meter in de gemeente op te schorten tot 2022.

De gemeente vindt het echter belangrijk om tijdig, en dus vóór 2022, al wel stappen te zetten in het opstellen van eigen lokale kaders voor windenergie. Dit om te zorgen dat de gemeente zelf de regie kan houden en om zelf lokale voorwaarden te kunnen stellen voor participatie, gezondheid en landschap. Het proces om te komen tot gemeentelijke kaders wil de gemeente op een zorgvuldige manier en met betrokkenheid van inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties verder ingaan.

De gemeente Bronckhorst heeft Het PON & Telos gevraagd om een onderzoek uit te voeren als onderdeel van het proces om te komen tot deze lokale voorwaarden voor windenergie.

 

Werkwijze onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2020 – maart 2021. Het bestond uit twee deelonderzoeken: een online onderzoek onder alle huishoudens in gemeente Bronckhorst en groepsgesprekken met belanghebbenden.

 

Rapportage

Download de rapportage van het onderzoek Download de presentatie

 

Vragen

Heeft u vragen, stuurt u dan een e-mail via: info@bronckhorst.nl