Nieuws

Burgerpeiling DDFK-gemeenten

12 september 2018

De vier DDFK-gemeenten, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland, nodigen deze week hun inwoners uit voor deelname aan de burgerpeiling. In iedere gemeente is een steekproef getrokken van 2.000 inwoners voor deelname aan het onderzoek.

De gemeente vindt het belangrijk te weten wat inwoners de gemeente vinden. Hoe denken zij over hun woonomgeving, de voorzieningen in de gemeente of de gemeentelijke dienstverlening? Vinden inwoners dat de gemeente luistert naar inwoners en hen voldoende betrekt bij gemeentelijke plannen? Ook zijn er vragen over het bezoek aan cultuur in de vragenlijst op genomen.

De vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. Dit kan tot en met zondag 22 oktober. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau het PON. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: waarstaatjegemeente@hetpon-telos.nl