Nieuws

Burgerpeiling gemeenten Bergeijk, Emmen en Schagen van start

drs. Karin du Long
   
15 november 2018

Bij enkele duizenden inwoners van de gemeenten Bergeijk, Emmen en Schagen valt deze week de uitnodiging van de burgerpeiling op de mat. Deze gemeenten willen graag hun dienstverlening aan inwoners verbeteren en daarom inzicht krijgen in vragen als: wat vinden onze inwoners eigenlijk van onze gemeente? Wonen ze er prettig? Voelen ze zich er veilig? Hoe ervaren ze onze dienstverlening? Zijn ze actief in hun woonomgeving? Kunnen ze voor hulp een beroep op hun buren doen. Thema’s die in de vragenlijst aan de orde komen zijn woonomgeving en leefbaarheid, gemeentelijke dienstverlening, relatie inwoner-gemeente, zorg en welzijn.

De resultaten van de onderzoeken worden in 2019 via de gemeenten bekend gemaakt. Ze worden ook gepubliceerd op de website van VNG Realisatie: www.waarstaatjegemeente.nl

De onderzoeken worden uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau het PON. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: waarstaatjegemeente@hetpon-telos.nl