Nieuws

Culturele Smaak van Brabanders 2020

22 maart 2020

Het PON en Kunstloc Brabant presenteren ‘De Culturele Smaak van Brabanders 2020’. Het rapport is een update van de in 2013 verschenen publicatie ‘De Culturele Smaak van Brabant’. Er is onderzocht welke veranderingen de afgelopen jaren zijn opgetreden in het cultuurgedrag van publieksgroepen. Dit heeft geleid tot nieuwe persona’s die beter aansluiten op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren. Met het rapport start binnen het Regioprofiel de werkgroep publiekswerking de fase waarin instellingen met de persona’s aan de slag gaan en op basis van de gegevens meer datagedreven gaan werken aan publiekswerking.

Culturele smaak van Brabanders 2020

De taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad streeft naar een zo inclusief mogelijke cultuursector. Dat doen ze onder meer via de programmalijn publiekswerking. Binnen deze programmalijn werken ze niet alleen aan het verder inbedden van publiekswerking binnen het culturele veld in Noord-Brabant, er worden ook instrumenten ontwikkeld die instellingen in staat stellen meer te weten te komen over het publiek dat ze al wel, maar misschien belangrijker nog, ook het publiek dat ze nog niet bereiken.

In 2013 heeft het PON de culturele oriëntatie van Brabanders onderzocht en de inwoners van Noord-Brabant onderverdeeld in verschillende publieksgroepen (segmenten): een segment bevat een groep mensen die in grote lijnen hetzelfde cultuurgedrag vertonen en op hoofdlijnen eenzelfde mening over het cultuuraanbod hebben. Deze segmentatie van de inwoners biedt handvatten voor instellingen die meer te weten willen komen over hun publiek of zich willen richten op nieuwe publieksgroepen.

Sinds 2013 is er veel veranderd in de wereld: allerlei (maatschappelijke) ontwikkelingen hebben invloed op het leven van mensen en daarmee op hun (culturele) interesses en behoeften. Daarom hebben Het PON en Kunstloc Brabant besloten om De Culturele Smaak van Brabant van een update te voorzien en verscheen 19 maart het rapport Culturele Smaak van Brabanders 2020.

Op basis van de eveneens geactualiseerde Whize systematiek van Whooz (voorheen MOSAIC) is opnieuw gekeken naar de segmentatie en de verdeling van deze publieksgroepen over de provincie. Dit heeft een up to date segmentatie opgeleverd met persona’s die beter aansluiten op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

Op weg naar een toegankelijk en bruikbaar instrument
Om de segmentatie echt van meerwaarde te laten zijn, zodat het input kan leveren voor beleid- en communicatiestrategieën, is het belangrijk dat zowel gemeenten als culturele instellingen er zelf ook mee kunnen werken. In het nieuwe rapport presenteren we enkel de ontwikkelde cultuursegmentatie, waarmee we de basis leggen voor een instrument. Dit is als het ware fase 1. De volgende fase is om instellingen er echt mee aan de slag te laten gaan en op basis van deze gegevens te laten werken aan publiekswerking. In deze vervolgstap geven we de eigenaarschap terug aan de instellingen om de informatie over hun eigen publiek zelf te analyseren en daarop te sturen. Daarnaast kan met de rapportages van de individuele instellingen overkoepelend meer inzicht gegenereerd worden in het Brabantse cultuurpubliek. Dit kan met een interactief dashboard waarin de culturele instelling haar klantenbestand periodiek kan inladen en er vervolgens een ‘geautomatiseerde’ rapportage op het dashboard verschijnt.

We experimenteren in het voorjaar van 2020 met het bouwen van zo’n dashboard, om de data en inzichten toegankelijk en bruikbaar te maken voor de instellingen zelf. En om met de opgehaalde inzichten overkoepelende analyses te kunnen doen.

Download het rapport ‘Culturele smaak van Brabanders 2020’