Blogs

De waarde van samen

Bo Broers MSc
   
10 november 2017

Tijdens de PON-jaarbijeenkomst eind september stond de vraag centraal hoe we samen een zorgzame Brabantse samenleving in kunnen richten. Een antwoord dat ik tijdens deze bijeenkomst vaker terug hoorde was dat het de kunst is om in deze individualistische samenleving open te staan voor anderen en anderen daadwerkelijk te benaderen. Een mooi voorbeeld waarin het gelukt is om van alleen naar samen te gaan heb ik gevonden in het project de Waarde van Cultuur.

Op dit moment is de uitvoering van het project Waarde van Cultuur nog in volle gang. Met dit gezamenlijk project brengen de provincie Noord-Brabant en BrabantStad (B5) verschillende – tot op heden nog los van elkaar staande – onderzoeken bij elkaar. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld De Waarde van Cultuur (Telos/PON), De Cultuurpeiling (PON), De Culturele Atlas (bkkc) en De regionale Cultuurindex (Boekmanstichting). Hierdoor wordt dubbel werk en tegenstrijdige resultaten voorkomen en kan optimaal geprofiteerd worden van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.

Tot op heden werd er namelijk versnipperd al wat gedaan om (delen van) het Brabantse culturele veld in beeld te brengen. Verschillende partijen gaven hier, ieder op hun eigen manier, invulling aan. Maar anders dan bij andere (beleids-)terreinen, waren er voor de cultuursector nauwelijks langere trendreeksen en wordt er relatief weinig onderzoek gedaan. Eén van de oorzaken van het ontbreken van consistente feiten en cijfers is dat er bij onderzoeken verschillende definities worden gebruikt.

Daar komt vanaf dit jaar dus verandering in door de ontwikkeling van de gezamenlijke monitor. In de monitor geven we niet alleen de toestand van het moment weer, maar vergelijken deze toestand ook in de tijd (andere jaren) en in de ruimte (met andere provincies).

1 + 1 = 3

Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan tussen de verschillende partijen, waarin we op basis van een gezamenlijk doel aan de slag zijn gegaan. En dat is mooi om te zien. Ieder brengt zijn eigen kennis, expertise en ervaring in om zo tot een compleet geheel te komen. Een perfect voorbeeld van synergie: 1 + 1 = 3. Door gezamenlijk deze monitor te ontwikkelen en uit te voeren levert het een compleet en consistent beeld op over de toestand van de Brabantse cultuursector. Daar worden niet alleen de betrokken partijen gelukkig van, maar ook de doelgroep die bevraagd wordt. Die worden nu maar één keer bevraagd, terwijl ze voorheen meerdere keren voor de losstaande onderzoeken benaderd werden.

We zijn nog volop bezig met de uitvoering van het project, maar deze samenwerking heeft, naast de juiste inhoud, ook op andere vlakken dingen gebracht. Door op deze manier samen te werken bouw je namelijk aan fijne, toegankelijke en duurzame relaties. Zo kunnen we ook in de toekomst makkelijker de verbinding opzoeken.

Samen een zorgzame samenleving inrichten is natuurlijk weer van een heel andere orde. Maar wellicht kan het project Waarde van Cultuur als voorbeeld dienen om ook in de samenleving wat meer open te staan om gezamenlijk dingen op te pakken.