Blogs

In gesprek door grafisch design

Britte van Dalen MSc
   
2 november 2017

Enkele weken geleden ging ik met een vriendin naar een Pechakucha night in Breda. Op zo’n avond worden verschillende sprekers uitgenodigd om iets te vertellen via het Japanse format Pecha Kucha. Dit houdt in dat iedere spreker de ruimte krijgen om 20 slides te presenteren, die ieder precies 20 seconden worden getoond. Kortom: je moet kort, krachtig en op een creatieve manier je verhaal doen.

Als onderdeel van Graphic Matters (voorheen Graphic Design festival) deelden acht ontwerpers op die avond hun verhaal over een bijzondere fascinatie, hobby of project. De verhalen varieerden van de uitgave van het boek ‘Appen is het nieuwe roken’ tot de geschiedenis van een Bredase drukkerij die groot is geworden met het drukken van actiepamfletten en maatschappelijk kritische affiches. Ook vertelden een aantal studenten over toffe afstudeerprojecten. In ieder verhaal kwam de relatie tussen grafisch design en de maatschappij naar voren, dit sluit aan bij de nieuwe naam van het festival “Graphic Matters”.

Ik vond het fascinerend om te zien hoe grafisch design, een eigenlijk zeer logische, rol kan spelen in het bespreekbaar maken van maatschappelijke vraagstukken. Vanuit het PON houden we ons vanuit een hele andere invalshoek bezig met vergelijkbare vraagstukken. Al starten we denk ik in de basis vaak vanuit dezelfde gedachte. De sprekers vlogen vraagstukken over culturele verschillen, de woonomgeving van arbeidsmigranten, het gebruik van sociale media en inclusie van verschillende groepen in je omgeving op creatieve manieren aan.

Het verhaal over Camping Kafka

Eén verhaal dat met name mijn aandacht trok, was het verhaal over Camping Kafka. Dit is een initiatief van de Academie voor Beeldvorming waarbij vakantieparken in Nederland onder de loep zijn genomen. Regelmatig verschijnen er negatieve berichten over vakantieparken in het nieuws. Dit gegeven trok de aandacht van de ontwerpers en zorgden voor verdieping in dit onderwerp.

Vakantieparken waren vroeger bedoeld als recreatieterreinen voor gezinnen. Zomerhuisjes, stacaravans en vakantiebungalows worden nu steeds vaker permanent bewoond door burgers. Sommige mensen kiezen er bewust voor om op een camping te gaan wonen, voor anderen is het noodzaak. Het wonen op een camping kan je laten verdwalen in een woud van regels. Eén van de bewonersgroepen die zich veel vestigen op de vakantieparken zijn arbeidsmigranten. De huisvesting, maar ook het werk, participatie en integratie, van (Poolse) arbeidsmigranten is een onderwerp dat het PON ook bezig houdt. Camping Kafka laat middels een installatie en publieksprogramma zien hoe het leven op een camping er voor bijvoorbeeld een arbeidsmigrant uit ziet en waar men allemaal tegenaan loopt. Tijdens het publieksprogramma werd de installatie gebruikt om het gesprek aan te gaan en vertelden een aantal Poolse en Roemeense campingbewoners hun verhaal. Aangrijpend om de herkenbare voorbeelden te horen en super interessant om te zien hoe grafisch design een gesprek over zo’n gevoelig onderwerp op een toegankelijke manier tot stand kan brengen.