Nieuws

Meld je aan! Online inspiratiesessie 10 juni: Energiearmoede aanpakken met energiecoaching

drs. Madelon van Duren
   
28 mei 2021

Sinds september 2020 werken partners uit verschillende Europese landen samen aan een tweetal projecten rondom energiearmoede: EnergyMeasures en ENPOR. Gezamenlijk organiseren zij inspiratiesessies en bouwen een netwerk op van stakeholders die zich bezighouden met energiearmoede.

In EnergyMeasures werken Gemeente Eindhoven en onderzoeksbureaus DuneWorks en Het PON & Telos samen met nog zes landen. Als onderdeel van dit project worden 400 huishoudens in Eindhoven, die het risico lopen op energiearmoede, actief ondersteund bij het verlagen van hun energierekening en/of zorgen voor een comfortabeler binnenklimaat. Daarbij wordt onderzocht hoe het huidige beleid en de huidige ondersteuningsmaatregelen van invloed zijn op het verminderen van energiearmoede.

In ENPOR werken Hogeschool Utrecht en JMA samen met nog zes landen. ENPOR heeft als doel om energiearmoede tegen te gaan, specifiek in de private huursector. Er wordt onderzoek gedaan naar de impact van (beleids)instrumenten uit de verschillende Europese landen voor toepassing in de private huursector, waaronder de Nederlandse Energiebox. Voor Nederland wordt onderzocht hoe de Energiebox kan worden aangepast en verspreid onder huurders in de private sector om energiebesparing te realiseren.

Succesvolle 1e inspiratiesessie

In maart 2021 organiseerde EnergyMeasures een eerste inspiratiesessie over energiearmoede. Onder de deelnemers was veel enthousiasme en behoefte om vaker met elkaar ervaringen uit te wisselen. Al meer dan 60 stakeholders spraken hiervoor hun interesse uit. Vandaar dat we dit – in samenwerking met het ENPOR project – een vervolg geven met een tweede inspiratiesessie, gericht op de aanpak van energiecoaching.

De 2e online inspiratiesessie staat gepland op 10 juni van 13:00 tot 14:30 uur

Doel van de bijeenkomst
Uitwisselingen van ervaringen voor de ontwikkeling van een effectieve aanpak voor energiearmoede via energie coachingstrajecten.

Doelgroep
Stakeholders die geïnteresseerd zijn in de aanpak van energiearmoede met behulp van energie coachingstrajecten. Dit kunnen zijn: energiecoaches, organisaties die energiecoaches inzetten (zoals woningcorporaties), overheden / beleidsmedewerkers, of andere professionals die geïnteresseerd zijn in energiearmoede aanpak. We zouden het vooral leuk vinden om ook met energiecoaches in gesprek te gaan!

Programma

  • Inleiding op het programma en korte terugblik vorige netwerkbijeenkomst.
  • Presentatie over de ervaringen van een deskundige energiecoach.
  • In break-out rooms bespreken we best practises van de energie coachingstrajecten aan de hand van een aantal relevante thema’s.
  • Plenaire terugkoppeling, follow-up & afsluiting.

Aanmelden

Vanwege de indeling in breakout-rooms horen we  graag als je bij deze bijeenkomst wilt zijn. Je kunt je aanmelden via onderstaande button:

Aanmelden Online inspiratiesessie
drs. Madelon van Duren
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten over deze online inspiratiesessie? Over over het project EnergyMeasures?
Neem contact op met adviseur Madelon van Duren
m.vanduren@hetpon-telos.nl 06 30 03 81 56