Nieuws

Nieuw online magazine: Naar een ander landelijk gebied

Mark Dierick MSc
   
14 juni 2024

De toekomst maken we samen. Zo ook de toekomst van het landelijke gebied in Nederland. De landbouwtransitie dreigt echter verstrikt te raken in het sturen op wat we níet willen, met een grote nadruk op cijfers, percentages en modellen om dat te bereiken. De onderzoeken, beschouwingen en verhalen in dit magazine pleiten voor een andere benadering. Eén met een bredere blik, met oog voor de unieke uitdagingen van ieder gebied en de burgers, boeren en initiatiefnemers die er wonen. Zo kunnen we samen vorm geven aan een toekomst die we wél willen – en daar ook samen naartoe werken.

Dit magazine is tot stand gekomen met dank aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Nationaal Netwerk Brede Welvaart.

Open magazine