Nieuws

NUL verkeersdoden in Brabant – het 0-effect van 2017

Bo Broers MSc
   
23 april 2018

De verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’ wil dat elke weggebruiker zich bewust is van zijn of haar rol in het verkeer. Want veilig thuiskomen, dat wil iedereen! Wij hebben de effecten van deze campagne gemeten voor de provincie.

In de periode 2012-2015 hebben wij een nulmeting, tussentijdse meting en een eindmeting uitgevoerd om de effecten van de campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’ in kaart te brengen. In 2016 heeft de Provincie Noord-Brabant een nieuw beleidsplan opgesteld rondom verkeersveiligheid voor de periode 2016-2020, met aangepaste criteria en een nieuw programma. Daarin wordt jaarlijks een accent gelegd op een specifiek thema. In 2016 lag het accent op ‘alertheid’ We hebben toen opnieuw een effectmeting uitgevoerd. In 2017 lag het accent op ‘clean in het verkeer’. Wederom hebben wij het effect van de campagne gemeten.

Op de website van de campagne zijn onlangs de resultaten van deze effectmeting gepubliceerd in een overzichtelijke infographic.