Nieuws

Onderzoek inwoners gemeente Bronckhorst: lokale voorwaarden voor windmolens

drs. Karin du Long
   
2 december 2020

Deze week ontvangen alle huishoudens in gemeente Bronckhorst een uitnodigingsbrief. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het opstellen van lokale voorwaarden voor windmolens vanaf 2022. De vragen gaan onder meer over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in het Bronckhorster landschap. Dit onderzoek hoort bij een breder proces, waarbij de gemeente lokale aandachtspunten, mogelijke zorgen en nieuwe inzichten ophaalt. In dit proces worden geen concrete windinitiatieven beoordeeld. Medio 2022 bespreekt de raad hoe de gemeente er voor staat in de energietransitie en hoe de gemeente daarmee verder gaat.

Inwoners kunnen met hun persoonlijke toegangscode vermeld in de uitnodigingsbrief, de vragenlijst online invullen. Dat kan tot en met 18 december. De vragenlijst is te openen via: www.bronckhorst.nl/vragenlijst

Inwoners die liever een schriftelijke vragenlijst ontvangen kunnen die opvragen bij de gemeente. Ook met vragen over het onderzoek kunnen zij zich wenden tot de gemeente via info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Meer informatie vindt u op www.bronckhorst.nl/windenergie.