Nieuws

Vragen bij positie Poolse arbeidsmigranten

4 oktober 2017

In opdracht van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand (regio Langstraat) heeft het PON een kwalitatieve verkenning uitgevoerd naar Poolse arbeidsmigranten. Allereerst hebben we de situatie ten aanzien van wonen, werken en participeren in Nederland in kaart gebracht. Daaruit zijn ontwikkelingen en knelpunten geformuleerd die de 3 gemeenten inzichten en handvatten bieden op het gebied van themabepaling en beleidsvoering op dit vraagstuk.

Het aantal Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat is in korte tijd sterk toegenomen en zal volgens prognoses de komende tijd nog blijven stijgen. Bedrijven en uitzendbureaus hebben naar eigen zeggen te kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Het is volgens hen erg lastig mensen te vinden die ingezet kunnen worden voor het type werk en onder de voorwaarden van arbeidstijden en flexibiliteit die volgens deze bedrijven nodig zijn. De bedrijven zeggen niet anders te kunnen dan gebruik te maken van internationale arbeidsmigranten.

In een kwalitatief onderzoek interviewden we arbeidsmigranten, sleutelfiguren in de Poolse gemeenschap, maar ook bedrijven en uitzendbureaus. Op deze manier bieden we vanuit verschillende perspectieven en belangen inzichten in de ervaren knelpunten. Uit ons onderzoek blijkt dat het vraagstuk een integrale aanpak vereist: de beleidsvelden economie, huisvesting en het sociaal domein zouden het vraagstuk in nauwe samenwerking moeten aanvliegen.

LEES MEER