Academische werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’

Om voor een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven wetenschap en praktijk op het niveau van de regio nadrukkelijker en meer gestructureerd met elkaar te verbinden, is dit jaar de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ opgericht. In de werkplaats staat welvaart in brede zin centraal: de harmonieuze verbinding tussen People, Planet en Profit.

Samenwerking met Tilburg University

De initiatiefnemers en founding fathers van de werkplaats zijn Tilburg University en Het PON & Telos. In de Academische Werkplaats gaan we ons richten op de vraag hoe je de brede welvaart van regio’s kunt verbeteren. Met het begrip brede welvaart proberen wetenschappers en beleidsmakers voorbij de materiële welvaart (uitgedrukt in Bruto Nationaal Product) te kijken, en ook aspecten in de vergelijking te betrekken die van belang zijn voor het welzijn van mensen. Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de gevolgen daarvan voor het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties).

 

Verbinding tussen wetenschap en praktijk

Rond een aantal specifieke opgaven (energietransitie, duurzame logistiek en positieve gezondheid) wordt straks samengewerkt met partners in de regio. Denk aan gemeenten, woningcorporaties, energiebedrijven, en meer. Sommige partners hebben zich al gemeld, met anderen gaan we de komende periode in gesprek.

In de werkplaats spelen science practitioners (professionals die deels werken in de deelnemende instellingen en deels binnen de universiteit) een centrale rol. Zij vormen de verbindende schakel tussen wetenschap en praktijk. De werkplaats zal onderzoek initiëren, thematische bijeenkomsten organiseren en kennisnetwerken faciliteren. Op regelmatige basis worden de resultaten van de werkplaats gecommuniceerd en zullen er activiteiten plaatsvinden die voor een breder publiek interessant zijn.

 

Kennisuitwisseling en debat

Bedoeling van de Academische Werkplaats is om uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschap en praktijk. De universiteit kent meerdere van dit soort duurzame samenwerkingsverbanden tussen faculteiten en praktijkinstellingen. Binnen een academische werkplaats wordt gewerkt aan innovatie rond een aantal onderzoeksthema’s, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, en vindt kennisuitwisseling en debat plaats.

Meer informatie? Neem contact op met Joks Janssen
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35