Behoeftenonderzoek naar multifunctionele accomodaties

Verenigingsleven en vrijwilligerswerk zijn op lokaal niveau belangrijke drijvers voor maatschappelijke participatie. Goede voorzieningen voor dat verenigingsleven en vrijwilligerswerk zijn dan ook onontbeerlijk.

Vroeger was het gebruikelijk om de ruimtebehoefte per vereniging of organisatie te bekijken en dáár dan oplossingen bij te zoeken. Dat leidde in veel gevallen tot inefficiëntie: zalen of velden die slechts enkele uren per week werden gebruikt. Tegenwoordig zetten gemeenten sterk in op multifunctionele accommodaties (mfa’s): voorzieningen die plaats bieden aan meerdere verenigingen en organisaties. En soms wordt daarbij zelfs een koppeling met een school gemaakt.

Het PON heeft op verschillende locaties behoefte-onderzoeken naar mfa’s gedaan. We brengen de wensen van mogelijke gebruikers in beeld, gaan na welke opties er zijn voor gedeeld ruimtegebruik, of kijken welke andere functies een plek kunnen krijgen in de mfa. Het spreekuur van een huisarts, een consultatiebureau, een muziekschool…? Desgewenst ontwikkelen we samen met de gebruikers voorstellen voor het beheer van zo’n accommodatie. En als het nodig is, vertalen we de wensen van de gebruikers in een ruimtelijk ontwerp. Daarvoor werken we dan weer samen met een gespecialiseerd bureau.