De klimaatimpact van financieringen berekenen met PCAF: de BNG Bank en de NWB Bank

Contactpersoon:
dr. Inge van Roovert
Doorlooptijd:
2020 - februari 2021

Banken en investeerders spelen een grote rol in de missie van Nederland om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Door hun investeringen en leningen helpen zij organisaties met activiteiten die wel of juist niet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Gelukkig willen steeds meer financiële instellingen inzicht in de klimaatimpact van hun investeringen en leningen. Met actuele cijfers kunnen ze in kaart brengen wat de CO2 voetafdruk per financiering en lening is, en hierover rapporteren.

PCAF methodiek

Om de wens van de financiële instellingen in goede banen te leiden is het PCAF-platform opgericht – het Partnership for Carbon Accounting Financials. PCAF biedt een open-source raamwerk en methodologie die de transparantie en het bewustzijn over CO2 uitstoot vergroten. Alle aangesloten instellingen kunnen met behulp van deze methodiek op gelijke wijze de klimaatimpact van hun kredietportefeuille in kaart brengen.

Berekening CO2 uitstoot van vrijwel volledige kredietportefeuille mogelijk

Voor de Nederlandse Waterschapsbank (de NWB Bank) en de Bank Nederlandse Gemeenten (de BNG Bank) hebben we voor vrijwel de gehele kredietportefeuille de klimaatimpact kunnen berekenen: voor de NWB Bank was dit 94,5% en voor de BNG Bank 89%. De leningen van deze twee banken zijn verdeeld over instellingen in verschillende sectoren – denk bijvoorbeeld aan gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, zorginstellingen en provincies – en zijn goed voor ongeveer 133 miljard euro. Een fantastisch resultaat waarmee de banken meer inzicht krijgen in de klimaatimpact van hun leningen, hun doelen kunnen aanpassen en uiteindelijk concreet kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot.

Publicaties BNG Bank en NWM Bank

Wil je verder lezen? Voor beide banken maakten we een publieksvriendelijke samenvatting. In het volledige rapport kan je de diepte induiken.

 

Resultaten BNG Bank
Resultaten NWB Bank

 

 

dr. Inge van Roovert
Senior adviseur-onderzoeker
WIl je meer weten?
Neem contact op met Inge van Roovert
i.vanroovert@hetpon-telos.nl 06 30 72 25 64