Borging voedseleducatie

Doorlooptijd:
najaar 2022-najaar 2023
Opdrachtgever:

Het PON & Telos onderzocht voor Stichting Groentjessoep wat kansen en belemmeringen zijn om voedseleducatie als vast onderdeel op te nemen in het onderwijsprogramma van het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO).

Juist in het speciaal (basis)onderwijs is nog niet veel passend aanbod, terwijl we weten dat kinderen in het speciaal (basis)onderwijs6 veel vaker overgewicht (inclusief obesitas) hebben dan kinderen in het regulier onderwijs. Om inzicht te krijgen in wat er nodig is om voedseleducatie juist in dit type onderwijs duurzaam te kunnen borgen hebben we professionals uit het onderwijs, overheid en organisaties die zich bezighouden met voedseleducatie bevraagd.

 

Publicatie

De publicatie is niet openbaar, wel schreven we hier een artikel over in ons Online Magazine van oktober 2023 (VOLGT)

 

dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36