Brabantse burgers in beeld 2022

Contactpersoon:
Britte van Dalen MSc
Doorlooptijd:
januari 2022 t/m maart 2022

Aan het begin van ieder jaar vragen we Brabanders wat zij vinden van zaken die spelen in de (Brabantse) samenleving. We vragen naar wat goed gaat, waar uitdagingen liggen, hoe het gesteld is met (politiek) vertrouwen en hoe men denkt over diverse maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven.

Dit jaar valt op dat Brabanders hun geluk weer positiever beoordelen. Daarnaast valt op dat Brabanders negatiever zijn over wat de overheid voor ze doet en lijken verder af te staan van politici, Kamerleden en ministers ten opzichte van een jaar geleden. Het vertrouwen in overheden is ten opzichte van vorig jaar dan ook gedaald. Huisvesting is op dit moment het thema met de grootste uitdagingen voor Brabant. Meer mensen maken zich zorgen over het tekort aan woningen en de leefbaarheid in de dorpen. Vorig jaar stond de Gezondheidszorg nog op nummer één. Brabanders zien dit thema nog steeds als één van de grootste uitdagingen, maar staat nu op de tweede plaats. Na een periode waarin de coronacrisis centraal stond, lijkt er nu weer meer ruimte te zijn om (ook) zorgen te hebben over andere thema’s. Op de thema’s waarin we verschillen zien ten opzichte van vorig jaar, zijn Brabanders over het algemeen wat minder positief en antwoorden vaker neutraal.

Brabantse burgers in beeld 2022 geeft opnieuw een rijk beeld van wat Brabanders bezighoudt en is daarmee een belangrijke bron voor beleidsmakers en bestuurders in Brabant. In het rapport maken we een vergelijking met eerdere metingen en waar mogelijk met landelijk perspectief.

Resultaten Brabantse burgers in beeld 2022

Download hier de resultaten van het onderzoek:

Rapport Brabantse burgers in beeld

 

Tabellenboek: bijlage Brabantse burgers in beeld