Brabantse burgers in beeld 2023

Contactpersoon:
dr. Inge van Roovert
Doorlooptijd:
januari 2023 - maart 2023

Aan het begin van ieder jaar vragen we Brabanders wat zij vinden van zaken die spelen in de (Brabantse) samenleving. We vragen naar wat goed gaat, waar uitdagingen liggen, hoe het gesteld is met (politiek) vertrouwen en hoe men denkt over diverse maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven.

 

Brabanders beoordelen in 2023 hun geluk met een 7,4 en geven aan dat het geluksgevoel vooral beïnvloed wordt door hun eigen gezondheid of door de gezondheid van hun naasten en door het duurder worden van het levensonderhoud. Huisvesting, criminaliteit en veiligheid zijn de terreinen waar volgens de Brabanders de grootste uitdagingen liggen voor Brabant. Brabanders maken zich met name zorgen over het tekort aan koopwoningen voor starters en sociale huurwoningen, (drugs)criminaliteit, cybercriminaliteit en bedreiging en geweld in de samenleving. Brabanders vinden dat het goed gaat met de werkgelegenheid, maar geven wel aan dat ze zich zorgen maken over het tekort aan goed personeel in bepaalde beroepsgroepen.

De dalende trend in het vertrouwen in de medemens, overheid en instanties zet zich voort. Vooral het vertrouwen in de overheid is verder gedaald. Brabanders zijn ook kritischer geworden op wat de overheid voor hen doet en wat voor invloed zij op de overheid hebben.

De zorgen om het klimaat zijn iets afgenomen en Brabanders lijken minder overtuigd van hun eigen rol in het tegengaan van de klimaatverandering en de stikstofproblematiek. Het vertrouwen in de Brabantse economie is niet veranderd, maar wel geeft men aan zich zorgen te maken over de stijgende prijzen voor o.a. boodschappen en energie.

Brabantse burgers in beeld 2023 geeft opnieuw een rijk beeld van wat Brabanders bezighoudt en is daarmee een belangrijke bron voor beleidsmakers en bestuurders in Brabant. In het rapport maken we een vergelijking met eerdere metingen en waar mogelijk met het landelijk perspectief.

Resultaten Brabantse burgers in beeld 2023

dr. Inge van Roovert
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Inge van Roovert.
i.vanroovert@hetpon-telos.nl 06 30 72 25 64