Buurtbetrokkenheid in Noord-Brabant

Contactpersoon:
Katja Nagelkerke MSc
Doorlooptijd:
juli 2023 - april 2024
Opdrachtgever:

Terwijl het vertrouwen in de overheid de afgelopen 10 jaar is gedaald, is het vertrouwen in elkaar en de verbondenheid in de buurt gestegen. Deze verbondenheid, of sociale cohesie, wordt gezien als hét middel dat nodig is om sociale problemen op te lossen. Wij waren benieuwd hoe buurtbetrokkenheid in de praktijk werkt: wie zijn de mensen die zich inzetten, hoe én waarom doen ze dat? Samen met BrabantKennis, als onderdeel van de verkenning Bubbels en Breuklijnen in Brabant, hebben wij in verbinders gesproken om dit te ontdekken.

In vervolg op dit onderzoek zijn we verder gaan kijken naar mensen op andere plekken in Brabant. Zien we daar gelijksoortige mensen of juist anderen? We zoomen daarbij niet in op de plek of het initiatief, niet op de zogeheten ‘best practices’ maar op de mensen daarachter: de ‘best persons’. Wie zijn zij en wat beweegt hen? Het resultaat is het boekje ‘Bruggenbouwers’, waarin we zichtbaar maken hoe verbinding in Brabant eruitziet.

Publicatie

Katja Nagelkerke MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Katja Nagelkerke
k.nagelkerke@hetpon-telos.nl 06 30 64 41 97