Buurtbetrokkenheid in Tilburg Noord

Doorlooptijd:
juli - december 2023
Opdrachtgever:

Terwijl het vertrouwen in de overheid de afgelopen 10 jaar is gedaald, is het vertrouwen in elkaar en de verbondenheid in de buurt gestegen. Deze verbondenheid, of sociale cohesie, wordt gezien als hét middel dat nodig is om sociale problemen op te lossen. Wij waren benieuwd hoe buurtbetrokkenheid eruit ziet: wie zijn de mensen die zich inzetten, hoe én waarom doen ze dat? Samen met BrabantKennis, als onderdeel van de verkenning Bubbels en Breuklijnen in Brabant, hebben wij in Tilburg Noord buurtverbinders gesproken om dit te ontdekken.

Portretten van bewoners

In dit rapport bevinden zich onder andere portretten van Manuela, Harrie, Thea en Hans. Zij zetten zich allen in voor de buurtbewoners in Tilburg Noord, ieder op een andere manier: via het inzamelen en uitdelen van kleding, richting geven aan de wijkraad of het samenbrengen van mensen en culturen. Dit leverde naast portretten ook belangrijke inzichten op over de kracht van de bewoners.

Publicatie

dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36