Draagvlakonderzoek provinciaal ‘Uitvoeringsprogramma Energie’ Noord-Brabant

Contactpersoon:
dr. Susanne Agterbosch
Doorlooptijd:
2016 tot en met 2020

Hoe zit het met de kennis, de houding en het (investerings)gedrag van inwoners van Brabant met betrekking tot de verduurzaming van hun energievoorziening, opties voor duurzame energieopwekking en opties voor energiebesparing?

We monitorden het Brabantse provinciale ‘Uitvoeringsprogramma Energie‘ op het gebied van maatschappelijk draagvlak van 2016, 2018 en 2020. De resultaten lees je in onderstaande drie rapportages.