Effectmeting provinciale campagne Afvaldumping

Met dit onderzoek wil de provincie Noord-Brabant inzicht krijgen in de effectiviteit van de communicatie-inzet ten behoeve van de campagne over afvaldumping  (uitingen via diverse kanalen, zoals artikelen in de krant, online banners etc.).

De campagne is effectief wanneer het bijdraagt aan de vermindering van afvaldumping. De campagne richt zich op drie aspecten: (1) Het vergroten van de bewustwording van Brabanders over de mogelijkheid om asbest gratis in te leveren bij de lokale milieustraat, (2) Inwoners bewust maken van het feit dat huisvuil dumping asociaal is en (3) De meldingsbereidheid van inwoners vergroten wanneer zij dumpingen van drugsafval signaleren.

Het Brabantpanel bevraagd!

Het PON heeft met een online vragenlijst een 0-meting (voorafgaand aan de campagne) en een 1-meting (na afloop van de campagne) uitgevoerd onder het Brabantpanel om na te gaan of de bewustwording en meldingsbereidheid rondom afvaldumping onder Brabanders vergroot is na de campagne.

Meer aandacht nodig voor handhaving

De helft van de Brabanders die de vragenlijst heeft ingevuld vindt dat er genoeg aandacht wordt besteed om mensen bewust te maken van de  gevaren van het dumpen van drugsafval. Dit aantal is licht gestegen na de provinciale campagne. Zij vinden in mindere mate dat er genoeg aandacht wordt besteed aan de handhaving van het dumpen van (drugs)afval. Na de campagne weten iets meer leden van het Brabantpanel waar zij het dumpingen van drugsafval kunnen melden.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de resultaten uit het onderzoek.