Evaluatie en advies provinciale bestuursopdracht arbeidsmigratie

Doorlooptijd:
december 2020 - april 2021
Opdrachtgever:

Sinds april 2018 heeft de provincie Noord-Brabant haar inzet op arbeidsmigratie geïntensiveerd via een bestuursopdracht. Het PON & Telos heeft deze bestuursopdracht begin 2021geëvalueerd. De evaluatieopdracht is via een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. We hebben interviews met externe stakeholders en interne organisatie gehouden, een reconstructie gemaakt van de activiteiten van de PNB en een documentenanalyse. Op basis van de evaluatie is een advies geformuleerd over de manier waarop de provinciale in de toekomst zou kunnen worden opgepakt.

De evaluatie laat zien waar de provincie Noord-Brabant als middenbestuur nu staat. De kern van de evaluatie is:

  • De provinciale rol is opgepakt en de provinciale inzet heeft bijgedragen aan het agenderen van het vraagstuk arbeidsmigratie en het verbinden van partijen.
  • De interne organisatie binnen PNB is niet duidelijk waardoor de aanpak versnipperd is geraakt. De integrale afstemming over de aanpak van de integrale thema’s blijft een uitdaging.
  • Het vraagstuk blijft urgent en continuering van de provinciale inzet is wenselijk.

 

Het primaire advies luidt:

Herijk op strategisch niveau de opdracht die de provincie ziet ten aanzien van arbeidsmigratie binnen het huidige coalitieakkoord 2020-2023 in relatie tot de vastgelegde ambities uit moties en beleidsnota’s. Maak de doelstellingen waaraan de provincie wil werken concreet. Bepaal daarmee waar het kernteam en de reguliere programma’s verantwoordelijk voor zijn.

Publicaties

Er zijn drie publicaties beschikbaar: een uitgebreid rapport met de evaluatie en het advies, en twee overzichtelijke factsheets:

Uitgebreide rapportage

Download

Factsheet advies

Download

Factsheet evaluatie

Read more

dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36