Evaluatie inspraakprocedure RES Cleantech Regio

Contactpersoon:
drs. Madelon van Duren
Doorlooptijd:
juli 2022 – februari 2023
Opdrachtgever:
RES Cleantech Regio

De energieregio RES Cleantech heeft in december 2021 de RES 1.0 opgeleverd. Hier aan voorafgaand is een participatietraject doorlopen met gemeenten en inwoners. Dit participatietraject is afgesloten met een formele inspraakprocedure voor inwoners van de regio. De RES Cleantech Regio heeft aan Het PON & Telos gevraagd om deze inspraakprocedure te evalueren. Dit hebben we gedaan middels een vragenlijst naar alle (oud-)raads- en collegeleden binnen de regio waarna er een verdiepende interviewronde plaatsvond.

Het onderzoek resulteerde in een rapportage waarin een drietal aanbevelingen zijn opgenomen.

  1. Een volgende inspraakprocedure moet beter voor het voetlicht worden gebracht.
  2. Raadsleden en inwoners behoefte aan informeel ingestoken participatie, het liefst rondom concrete projecten.
  3. Er is behoefte aan intergemeentelijke samenwerking binnen de RES Cleantech Regio.
drs. Madelon van Duren
Adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Madelon van Duren
m.vanduren@hetpon-telos.nl 06 30 03 81 56