Functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen na abdominale chirurgie

Kwaliteit van leven van stomadragers

In het kader van het ZonMw-programma ‘Goed gebruik hulpmiddelenzorg’ heeft Mediq, met de Stomavereniging en het PON een verkenning uitgevoerd naar de ‘functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen bij parastomale complicaties’. De verkenning richt zich op een iets bredere groep namelijk op mensen die het risico lopen op een breuk in de buikzone na een abdominale operatie. Deze mensen hebben vaak voor korte of langere tijd een stoma.

Leveranciers van medische hulmiddelen signaleren al jaren een geleidelijke toename van het gebruik van hulpmiddelen voor complicaties na het aanleggen van een stoma. Twee veel voorkomende complicaties zijn parastomale hernia (0-66%) en prolaps van de stoma (0-25%). Bij deze complicaties worden regelmatig stomasteunbandages en stomasteunbroeken ingezet om de buikwand bij de stoma te ondersteunen. Volgens de aanspraak op hulpmiddelen worden alleen de stomasteunbandage bij een parastomale hernia vergoed. Professionals die stomadragers ondersteunen bepleiten een verruiming van deze vergoeding voor hulpmiddelen zodat hulpmiddelen functioneringsgericht kunnen worden ingezet. Ze blijken namelijk ook in de preventieve zin te werken en zo veel problemen voor stomadragers te voorkomen.
De ambitie in de toekomst de aanspraak op deze hulpmiddelen te verruimen is de aanleiding voor deze verkenning.

Deze verkenning gaat in op:

  1. De huidige behandelmethoden van stomacomplicaties en de aanspraak op vergoeding middels een literatuurverkenning;
  2. Het gebruik van de beslisboom;
  3. Het functioneringsgericht voorschrijven van steunbandages en de gevolgen als deze niet gebruikt worden;
  4. De zelfredzaamheid en veerkracht van stomadragers.

De sociale veerkracht van stomadragers is in dit onderzoek vergeleken met een grote groep mensen (ongeveer 10.000) die aan de monitor sociale veerkracht hebben deelgenomen.
Doel van de verkenning is de huidige stand van zaken van de stomazorg in kaart te brengen en wat dat betekent voor de kwaliteit van leven van stomadragers. Deze managementsamenvatting bevat de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.

Download het rapport