Gemeenschapshuizenbeleid Bernheze

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten
Doorlooptijd:
februari – mei 2022
Opdrachtgever:
Gemeente Bernheze

In veel dorpen en steden speelt het gemeenschapshuis een belangrijke rol in het dorp of de wijk. Inwoners komen er samen voor hun activiteiten en om elkaar te ontmoeten. In veel gemeenten wordt het gemeenschapshuis gezien als een basisvoorziening voor het welzijn van de inwoners, die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp/de wijk. Veel gemeenschapshuizen worstelen echter met hun toekomst. De maatschappij verandert, verenigingen en vrijwilligers vergrijzen en het is niet gemakkelijk de exploitatie elk jaar weer rond te krijgen. Hierbij hebben ze niet zelden de hulp van de gemeente nodig.

In gemeente Bernheze is in 2000 een ‘Notitie beleidsuitgangspunten  gemeenschapshuizen’ opgesteld voor de vijf gemeenschapshuizen die de gemeente rijk is. Nadat er rondom één van de gemeenschapshuizen veel te doen was, heeft de gemeente Bernheze Het PON & Telos uitgenodigd om te onderzoeken of een herijking van de eerder opgestelde notitie noodzakelijk was.

We zijn in gesprek gegaan met de besturen van de vijf gemeenschapshuizen, en middels werksessies met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente en het College. Daarmee maakten we inzichtelijk op welke punten het gemeenschapshuizenbeleid nog voldoet en op welke onderdelen herijking noodzakelijk is. De onderzoeksrapportage van Het PON & Telos is samen met een Notitie ter Informatie voorgelegd aan de raadscommissie Bestuur & Strategie van de gemeente Bernheze, waarna de Raad kan besluiten  om wel of niet een herijkingsproces in te gaan.

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263