Initiatieven voor vluchtelingen in Brabant

Contactpersoon:
Britte van Dalen MSc
Doorlooptijd:
Mei 2016

Het PON & Telos, Maatschappelijke partners Stichting Nieuwkomers, SNV, WOBB, Zet en BrabantAdvies hebben de handen ineen geslagen om een bijdrage te leveren aan de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk in Brabant. Hiervoor is een inventarisatie van belangrijke onderwerpen en goede voorbeelden gedaan en zijn gesprekken gevoerd, onder andere met vluchtelingen.

We delen in deze publicatie de kennis over hoe Brabanders en vluchtelingen zelf denken over de huidige situatie en laten voorbeelden zien van gemeenten, scholen, burgers en corporaties hoe te handelen bij de toestroom van vluchtelingen. Het vluchtelingenvraagstuk gaat immers niet over vluchtelingen, maar ook over Nederlands die hun buren, dorps- of stadsgenoten zijn. De samenleving vraagt om echt samenleven en dat is meer dan alleen huisvesting. Ook scholing, werk, gezondheid, integratie en participatie zijn daar onderdeel van.

Publicatie: Thuis in Brabant
Britte van Dalen MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit project?
Neem contact op met Britte van Dalen
b.vandalen@hetpon-telos.nl 06 30 03 82 77