Maatschappelijk draagvlak van Brabanders voor een circulaire economie

Contactpersoon:
dr. Inge van Roovert
Doorlooptijd:
September 2020 - februari 2021
Opdrachtgever:

In het najaar van 2020 is de programmalijn circulaire economie van de provincie Noord-Brabant opgesteld. Om de circulaire samenleving een impuls te kunnen geven willen de betrokken ambtenaren weten wat Brabanders hieraan doen. Welke gewoonten en welk gedrag van Brabanders ondersteunen de transitie naar een circulaire economie?

In een peiling onder 830 Brabanders onderzochten we of ze bekend zijn met circulaire economie. Door bijvoorbeeld te vragen naar hun gewoonten rondom afvalscheiding, de aankoop van voedsel, materialen voor dagelijks gebruik of voor de (ver)bouw van een huis. Daarnaast zijn we met twee groepen Brabanders  in gesprek gegaan. Het onderzoek helpt de provincie prioriteiten te kiezen in haar activiteiten om de circulaire samenleving verder te stimuleren.Voor Brabanders is het vooral van belang dat zij deze ontwikkelingen leren kennen, als bewoner én als consument.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een rapport en gevisualiseerd in een infographic.

Download rapport Download infographic
dr. Inge van Roovert
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten over dit project?
Neem contact op met Inge van Roovert
i.vanroovert@hetpon-telos.nl 06 30 72 25 64