Nationale Monitor Duurzame Gemeenten

De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten (NMDG) geeft gemeenten en andere stakeholders inzicht in de staat waarin de gemeente zich bevindt qua duurzame ontwikkeling. Met de monitor kunnen gemeenten zich ook vergelijken met andere gemeenten, zowel buurgemeenten als typologisch identieke gemeenten.

De NMDG is ontstaan vanuit de Duurzaamheidsbalans van Telos – een maatwerkmonitor voor duurzaamheid waarin regio’s hun eigen doelstellingen inzichtelijk kunnen maken en tevens een gemeenschappelijke taal kunnen ontwikkelen voor beleidskeuzes. Na vele jaren voor diverse provincies, regio’s en gemeenten duurzaamheidsbalansen ontwikkeld te hebben, kwam steeds meer de behoefte om te benchmarken met andere gemeenten. De eerste benchmark-monitor werd in 2011 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de 25 grootste steden van Nederland opgezet. In het jaar daarna brachten we 100 gemeenten in kaart om na een eerste pilot versie ten slotte in 2014 de eerste ‘Nationale Monitor Duurzame Gemeenten’ te publiceren voor alle gemeenten in Nederland.

 

Hoe werkt de monitor?

De NMDG meet een duurzaamheidsscore voor alle Nederlandse gemeenten. Deze score is opgebouwd uit 140 indicatoren welke zijn onderverdeeld in 22 thema’s. Deze thema’s, ook wel voorraden, zijn weer onderverdeeld in drie kapitalen: een ecologisch, een economisch en een sociaal cultureel kapitaal. De balans tussen alledrie de kapitalen is belangrijk met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De uiteindelijke totaalscore laat zien hoe het ervoor staat met de duurzame ontwikkeling in een regio. Hoe hoger de score hoe duurzamer.

 

Resultaten

Klik hier of op de afbeelding hieronder om de resultaten van de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2020 te downloaden.