Nulmeting duurzame ontwikkeling gemeente Maastricht

Contactpersoon:
Ruben Smeets MSc
Doorlooptijd:
november 2021 - februari 2022
Opdrachtgever:

Maastricht heeft zich sinds 2018 aangesloten bij de Gemeenten4Global Goals, een nationaal initiatief gericht om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te verankeren in de beleidsagenda’s. Daarnaast is de gemeente sinds 2018 ook Global Goals Gemeente. Dat wil zeggen dat de overheid tracht op verschillende manieren een goed voorbeeld te geven, door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Al in 2021 zijn de SDG’s ook gekoppeld aan de begroting voor 2022. Het doel is om datagedreven beleid te gaan voeren aan de hand van SDG’s. Hiervoor is een nulmeting nodig die inzicht geef in de huidige stand van zaken in de gemeente. Een nulmeting die taakstellend kan werken en duidelijk maakt waar de opgaven voor de gemeente liggen.

De gemeente Maastricht heeft met die missie en doelen in het achterhoofd het PON & Telos gevraagd een nulmeting duurzame ontwikkeling uit te voeren. In de rapportage heeft het PON & Telos een eerste situatieschets van de gemeente Maastricht gemaakt. Deze situatieschets biedt voor Maastricht de nodige aanknopingspunten om in te zetten op duurzame ontwikkeling in de gemeente. Het geeft signalen over waar het mogelijk schuurt en biedt daarmee richting voor verdere verkenning.

Ruben Smeets MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60