Publieksonderzoek concertreeks Grijs Gedraaid

Contactpersoon:
Sophie de Jong MSc MA
Doorlooptijd:
november 2021 - januari 2022
Opdrachtgever:
Kamerata Zuid

De coronacrisis zorgt ervoor dat een aantal maatschappelijke problemen onder het vergrootglas komen te liggen, waaronder eenzaamheid, vergrijzing en het hieraan gelinkte grotere beroep op de gezondheidszorg. Kunst en cultuur kan een bijdrage leveren aan het verminderen van deze problematieken. Met haar project Grijs Gedraaid beoogt Kamerata Zuid om middels kunst en cultuur hieraan een bijdrage te leveren door ouderen een mooie muzikale en creatieve middag te bezorgen, eenzame ouderen te bereiken en met elkaar in contact te brengen, en talentontwikkeling en participatie te stimuleren.

Kamerata Zuid ontwikkelt dit project als pilot in Noord-Brabant, met de ambitie om het in 2022 landelijk uit te rollen. Om deze ambitie waar te maken is het van belang om inzicht te krijgen in de impact van het project. Met andere woorden: wat brengt het project bij de doelgroep teweeg en worden de beoogde maatschappelijke doelstellingen van het project behaald? Met dit onderzoek achterhalen we bij de doelgroep wat de samenstelling van het publiek is en wat de activiteiten van Grijs Gedraaid bij hen teweeg heeft gebracht. 

Vragenlijst onder het publiek

De concertreeks Grijs Gedraaid, en daarmee ook dit publieksonderzoek, vond plaats tijdens de coronapandemie. Als resultaat hiervan zijn zes van de negen concerten geannuleerd en is de publiekscapaciteit per zaal naar beneden bijgesteld naar maximaal 200 bezoekers. Binnen deze context was vragenlijstonderzoek doen een uitdaging. Toch is uiteindelijk een responspercentage van 60% gerealiseerd. 

Belangrijkste uitkomsten

Naast dat de coronagerelateerde context belangrijk was om te benoemen, zagen we ook een aantal belangrijke uitkomsten die meegenomen kunnen worden naar een vervolg. Zo bleek het voor de bezoekers belangrijk dat er een (voor hen) bekende naam aan het programma verbonden is en dat zij vaak via partners zoals de KBO op de hoogte waren geraakt van het programma. Verder bleek de reisbereidheid opvallend hoog, en bleek het programma niet alleen ouderen te treffen die gewoonlijk al veel aan culturele activiteiten deelnemen. Zodoende lijkt Grijs Gedraaid effectief in het bereiken van de doelstelling om cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren. Sinds het uitvoeren van het onderzoek is Grijs Gedraaid inmiddels landelijk uitgerold.

Sophie de Jong MSc MA
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Sophie de Jong
s.dejong@hetpon-telos.nl 06 82 06 15 84