Sociale verbindingen in de samenleving

Met de introductie van het begrip ‘participatiesamenleving’, als opvolger van de klassieke verzorgingsstaat, maakte de overheid duidelijk dat ze minder wil (ont)zorgen: zij wil ruimte scheppen voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Zelfredzaamheid, eigen kracht en veerkracht staan in het beleidsjargon dan ook meer en meer centraal. Al sinds 1999 meet het PON iedere 5 jaar de stand van zaken op het gebied van sociale participatie in Brabant. Dat doen we in opdracht van de provincie Noord-Brabant en met behulp van onze eigen Monitor Sociale Participatie.

De Monitor Sociale Participatie geeft inzicht in hoe Brabanders met elkaar samenleven en hoe ze participeren in de samenleving. Verschillende thema’s komen in de monitor aan diepgaand aan bod, zoals sociale contacten, de buurt, lidmaatschap van verenigingen. Maar ook vrijwilligerswerk en mantelzorg. Inmiddels hebben we 4 metingen uitgevoerd. Daardoor zijn we prima in staat trends te signaleren en verbanden te ontdekken. Voorafgaand aan elke meting scherpen we de vragenlijst aan, gebaseerd op de sociale veranderingen van de afgelopen 5 jaar. In 2018 starten de voorbereidende gesprekken op de nieuwe meting van 2019.