Toekomst Gemeente Haaren

In het najaar van 2017 mochten de inwoners van de gemeente Haaren zich uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Moest de gemeente Haaren zelfstandig blijven of moeten de 4 kernen worden opgesplitst en bij een van de 5 omliggende gemeenten worden gevoegd? De gemeente Haaren bestaat uit de kernen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Vanwege hun ligging zijn die allemaal op een andere omliggende gemeente georiënteerd. De gemeente Haaren heeft het PON gevraagd meest relevante en interessante informatie te verzamelen over de gemeente Haaren en de omliggende gemeenten (Tilburg, Vught, Boxtel, Heusden en Oisterwijk) en daarvan een vergelijking te maken. Het PON heeft deze informatie vastgelegd in de brochure ‘Toekomst gemeente Haaren, een vergelijk tussen gemeenten’, en een daarbij behorende, maar niet meer actieve website www.toekomstgemeentehaaren.nl.

Aan de hand van 8 inwonersportretten heeft het PON een vergelijking gemaakt tussen de gemeenten Haaren en de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Daarnaast zijn de 6 gemeenten onderling vergeleken op 14 verschillende thema’s, zoals wonen en woonomgeving, zorg- en welzijn, burgerparticipatie, werk en inkomen, duurzaamheid, afval en sport en recreatie. De Brochure is huis-aan-huis bij alle inwoners bezorgd. Met deze informatie, aan de hand van aansprekende portretten en/of de thema’s, hebben de inwoners de huidige stand van zaken van de verschillende gemeenten goed met elkaar kunnen vergelijken. En een gefundeerde keuze kunnen maken: zelfstandig blijven of opsplitsen.