Blogs

Springplank 040 grote winnaar Social Innovation Award 2017

5 oktober 2017

In midden-Brabant is social innovation al een aantal jaren een belangrijk thema. Trekkers daarvan zijn de regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant – samen met partners werken ze hier aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige regio. Het jaarlijkse hoogtepunt is de European Social Innovation Week, die deze keer onder de titel Dear Future, plaatsvond. Er werden talrijke initiatieven gepresenteerd, workshops, debatten en andere activiteiten georganiseerd. Aan het einde van de week volgde de bekendmaking van de winnaars van de Social Innovation Award.

Daarvoor hadden zich twintig initiatieven aangemeld, een record in de geschiedenis van de award! Verreweg de meeste aanmeldingen kwamen uit Brabant (17), verspreid over diverse gemeenten: Breda (3), Eindhoven (4), ’s-Hertogenbosch (2), Roosendaal (2) en Tilburg (6). Ook de Randstad was vertegenwoordigd (met Amsterdam en Reeuwijk). Er was zelfs internationale belangstelling: een project in Bologna (Italië) werd aangemeld.

De inzendingen werden beoordeeld door een deskundige jury, die deels bestond uit oud-winnaars van de Social Innovation Award. De bevindingen van de jury zijn vastgelegd in een Juryrapport.
Daarin is te lezen dat de jury, het geheel overziend, concludeert dat de kwaliteit van de inzendingen hoog was. Inhoudelijk springen als thema’s in het oog: duurzaamheid, de helpende hand bieden aan jongeren en het versterken van sociale cohesie al dan niet in combinatie met het tegengaan van eenzaamheid.
Bij duurzaamheidsinitiatieven gaat het om het verminderen van plastic afval (E-waste race, Plastic Whale), bevorderen van de circulaire economie (013Denim) en terugdringen van het autogebruik (Bella Mossa).
De initiatieven voor jongeren zijn erop gericht ze extra hulp te bieden bij hun voorbereiding op de toekomst (werkervaring, opleiding, competenties en vaardigheden). Voorbeelden hiervan zijn Youth4youth, BIEB-IN Geerhoek, Interclass, Wie wil je zijn?, Kids Plus Woensel-West en Possibilize.
Voorbeelden van projecten gericht op het versterken van sociale cohesie of tegengaan van sociaal isolement zijn Bossche Bond, Breda op een Riksja, De Tongerlose Hoef, Springplank 040 en SCREDGE.

"Bij innovatietrajecten is het belangrijk om van elkaar te leren en kennis te delen."

Bij innovatietrajecten is het belangrijk om van elkaar te leren en kennis te delen. Daarom is een belangrijk onderdeel van de Social Innovation Award dat de winnaar en de Runner-Up toetreden tot de Social Innovation Award Academy. De leden van deze academie komen regelmatig bijeen om ontwikkelingen in hun innovatie te bespreken. Ook onderzoeken ze op welke manier sociale innovatie verder versterkt kan worden.

De jury van de Social Innovation Award 2017 beoordeelde de inzendingen op hun innovatie en creativiteit. Daarbij ging het om het zoeken naar antwoorden op vragen als: voor welk probleem is een oplossing gevonden, welke partijen zijn erbij betrokken en wat is de impact van het initiatief op de samenleving, niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk? Ook naar de zakelijke kant is gekeken: hoe ziet het verdienmodel eruit, hoe zit het met de continuïteit en volhoudbaarheid, wat zijn de mogelijkheden voor opschaling?

In een eerste ronde heeft de jury vijf projecten genomineerd. De initiatiefnemers kregen de gelegenheid hun project aan de jury te presenteren. Naar aanleiding daarvan heeft de jury zowel de Runner-Up als de Winnaar van de Social Innovation Award 2017 gekozen. Alle vijf genomineerden verzorgden tijdens de ESIW opnieuw een pitch, ditmaal voor het publiek.
De jury kende de Runner-Up Social Innovation Award 2017 toe aan TilburgsAns. Dat is een lettertype gebaseerd op het karakter van de stad Tilburg, aangevuld met pictogrammen van kenmerkende Tilburgse locaties, personen, evenementen en woorden. Ze zijn gratis te downloaden en te gebruiken door iedereen die dat wil. De jury vindt TilburgsAns verrassend, mooi en praktisch. Hoewel het niet direct bijdraagt aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken, zorgt de inzet van TilburgsAns wel degelijk voor versterking van verbinding en identiteit. Ook dát is volgens de jury sociale innovatie.

Springplank 040 won zowel de Social Innovation Award als de Publieksprijs. Dit Eindhovense initiatief helpt mensen zonder werk en woning hun leven zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen. Kandidaten worden door de gemeente, een welzijnsorganisatie of een woningcorporatie aangemeld of ze kloppen zelf aan. Voor hen die worden toegelaten, wordt eerst woonruimte geregeld en vervolgens wordt voor hen een baan gezocht.
De jury noemt Springplank 040 een prachtig initiatief dat zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. De resultaten zijn indrukwekkend, zowel richting de betrokken mensen als richting de deelnemende werkgevers.