Nieuws

Stagnatie SDG’s onderschrijft stevige opgaven toekomst

18 januari 2023

In 2015 hebben de regeringsleiders van 193 lidstaten van de Verenigde Naties in New York Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld. Voor het eerst in de geschiedenis van de VN is er een alomvattend en integraal samenhangend akkoord bereikt over de aanpak van grote mondiale uitdagingen en hebben alle landen, dus ook Nederland, zich daaraan op het hoogste politieke niveau gecommitteerd. In totaal gaat het om 17 doelstellingen, uitgewerkt in 169 targets.

De SDG’s zijn geformuleerd vanuit een mondiaal perspectief en tot stand gekomen in een politiek proces, wat voor sommige doelen leidt tot een mismatch tussen de aard en inhoud van de originele doelen en de Nederlandse (gemeentelijke/regionale) context. Het PON & Telos heeft geprobeerd een conceptueel raamwerk te ontwikkelen wat recht doet aan zowel de originele (hoofd)doelen van de SDG’s als de praktische toepasbaarheid binnen een monitor.
We brengen al bijna 10 jaar in beeld in hoeverre gemeenten een duurzame koers varen. Onafhankelijk en op een wetenschappelijk verantwoorde wijze maken we jaarlijks een ‘foto’ van de staat van duurzame ontwikkeling van alle Nederlandse gemeenten. Door dit over meerdere jaren te doen, krijgen we inzicht in trends én of er verschillen zijn tussen gemeenten. De foto laat zien in hoeverre gemeenten er in slagen om belangrijke duurzaamheidsdoelen op de lange termijn te realiseren. Dit jaar hebben we voor de eerste keer een integrale monitor ontwikkeld waarbij de SDG’s centraal staan. We laten de belangrijkste resultaten van deze monitor zien.

Lees de belangrijkste resultaten in onze online Onepager

Lees magazine
Ruben Smeets MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60