Sustainable impact

Het PON & Telos geeft een brede invulling aan het begrip duurzame ontwikkeling. In onze ogen is het een gebalanceerde en gelijktijdige ontwikkeling van People, Planet en Profit die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Kwaliteit die samenhangt met zaken als gezondheid, veiligheid en de natuurlijke omgeving, maar ook altijd met de vraag of in de toekomst onze welvaart en ons welzijn nog wel gegarandeerd is. Het uitgangspunt daarbij is dat onze kinderen en kleinkinderen dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden hebben als wijzelf, en dat onze ontwikkeling niet ten koste gaat van die van anderen. Kwaliteit van leven is een begrip dat op verschillende schaalniveaus betrekking kan hebben: dat van het individu, dat van een gemeenschap, dat van een stad, van een regio en zelfs van een land. Voor ons is deze brede manier van kijken al sinds jaar en dag vanzelfsprekend.

Duurzame ontwikkeling in beeld

Om duurzame ontwikkeling een stap verder te brengen moet je zicht hebben op hoe het ermee staat. Daarom hebben we inmiddels een breed scala aan instrumenten ontwikkeld waarmee we duurzame ontwikkeling in beeld kunnen brengen. Dit doen we met o.a. de Duurzaamheidbalans, de daaruit voortvloeiende Duurzaamheidbenchmark, de Sustainable Development Goals Monitor, de Wijkbalans, de Woningbouwcorporatie Monitor, de PPP scan en ten slotte ook met methodieken die carbon accounting inzichtelijk maken, zoals PCAF, CO2-footprint en RAMEA.

De onderzoeken voeren we uit voor een breed palet aan opdrachtgevers, zoals provincies, gemeenten, woningcorporaties, financiële instellingen en commerciële bedrijven.