Nieuws

Waarde van cultuur

18 juni 2018

Vanmiddag (maandag 18 juni) wordt het rapport Waarde van cultuur 2018 in Tilburg gepresenteerd tijdens een symposium. Het PON, bkkc, Telos en de Boekmanstichting brachten in samenwerking met Pyrrhula Research Consultants bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar.

Het onderzoek en rapport vormen samen een kennisproeftuin: niet eerder stonden zoveel gegevens over de culturele sector in Brabant bij elkaar. Deze publicatie bevat feiten en cijfers die geografische vergelijkingen maken, vergelijkingen in de tijd of een startpunt bieden – het is de bedoeling dat dit onderzoek iedere twee jaar herhaald wordt. Een project als dit is uniek in Nederland. Gedeputeerde Henri Swinkels neemt vanmiddag het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport in ontvangst.

Nog nooit stonden zoveel cijfers over cultuur in Brabant bij elkaar

Specifieke kenmerken van de regio

Om te weten hoe ingespeeld kan worden op de specifieke kenmerken van een regio, door bijvoorbeeld beleidsmakers of medewerkers van culturele organisaties en instellingen, is het van belang te weten wat die regio kenmerkt. Met het verschijnen van dit eerste onderzoeksrapport Waarde van cultuur, dat tegelijkertijd een toestandsmonitor is, hebben beleidsmakers en cultuurwerkers veel van deze specifieke gegevens in handen. Ze weten bijvoorbeeld dat Brabanders de laatste jaren meer geld willen besteden aan cultuurbezoek en dat ze het cultuuraanbod in Brabant ook meer zijn gaan waarderen. Ze weten dat de bezoekersaantallen en de eigen inkomsten bij de Brabantse culturele instellingen licht zijn gestegen tussen 2013 en 2016. Bovendien weten ze dat voor makers een goede culturele infrastructuur niet alleen betekent dat er voldoende goede en goedkope fysieke werk- en ontmoetingsplekken zijn, maar ook dat er collega-makers en bestuurders van instellingen en gemeenten op elkaar betrokken zijn en voor elkaar opkomen. En dit is nog niet eens een handvol conclusies uit het rapport.

 

Voorproefje

In het Brabants Dagblad en Eindhovens dagblad was afgelopen zaterdag al een voorproefje van de resultaten te lezen.

 

Rapport

Het rapport is aan te vragen op de site van Waarde van Cultuur