Beleidsanalyse

Wilt u weten wat de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid of programma is? Dat kan het PON voor u in kaart brengen. We maken hierbij gebruik van uw interne documentatie en gaan na of de juiste dingen gedaan zijn in het licht van de geformuleerde doelstellingen en of de dingen juist gedaan zijn.