Bredewelvaartdialoog

De Bredewelvaartdialoog is een gestructureerde en speelse tool voor groepen om in korte tijd inzicht te krijgen in de beelden, beleving en ideeën over de thema’s van brede welvaart van de deelnemers. Wat vinden inwoners belangrijk? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Welke kansen of oplossingen zien ze? Door de werkvorm, die zich goed leent voor een brainstorm, kan de Bredewelvaartdialoog ook gebruikt worden in bijeenkomsten met een grote(re) groep.

De Bredewelvaartdialoog bestaat uit een spelbord (groot tafelzeil van 1,40 m x 1,40 m), waarop de 12 thema’s van brede welvaart zijn afgedrukt in de vorm van taartpunten. Er zitten 6-8 personen om een spelbord. Er kunnen meerdere tafels met spelborden in de zaal worden geplaatst. Zo is de methode geschikt voor zowel een kleine groep (vanaf 6 personen) als een grote groep (tot wel meer dan 120 mensen).

Hoe werkt het?

Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers stap voor stap een opdracht waarmee ze per tafel aan de slag gaan. De stappen en opdrachten worden op maat afgestemd op het doel van de bijeenkomst en de opdracht of het vraagstuk dat voorligt. Een Bredewelvaartdialoog duurt tussen 1,5 en 2 uur. Samen met het welkomstwoord, eventueel een toelichting/presentatie en een afsluitend woordje duurt een bijeenkomst tussen de 2 en 3 uur.

De Bredewelvaartdialoog kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Voorbeelden zijn:

  • Brainstorm/inventarisatie: wat speelt er? (gebiedsgericht)
  • Impact op brede welvaart in beeld brengen van een project of casus
  • Duiding van data o.b.v. indicatoren brede welvaart (Brede Welvaart monitor/Regiokompas)
ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263